2022. gadā par 52 % pieaudzis Booking, Airbnb, Expedia un Tripadvisor rezervēto viesnakšu skaits Latvijā

12. septembris, 2023

Latvijā 2022. gadā tika pavadīts 1,1 milj. viesnakšu1, kas rezervētas kādā no četrām digitālajām platformām – BookingAirbnbExpedia un Tripadvisor, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un Eiropas statistikas biroja Eurostat sadarbības projektā iegūtie dati. Tas ir par 52,1 % vairāk nekā 2021. gadā, kad rezervēto viesnakšu skaits bija 700,9 tūkst., un par 20,3 % mazāk nekā 2019. gadā pirms pandēmijas, kad rezervēto viesnakšu skaits sasniedza 1,3 milj. nakšu.

Dati sniedz informāciju par četrās digitālajās platformās – BookingAirbnbExpedia un Tripadvisor – rezervētajām viesnaktīm tādās īstermiņa apmešanās vietās kā viesu dzīvokļi, apartamenti, brīvdienu mājas, atpūtas namiņi, kotedžas un tamlīdzīgās mītnes, neiekļaujot viesnīcas un tām pielīdzinātas mītnes, kā arī kempingus. Datos redzama Covid-19 ietekme – straujš kritums 2020. gada martā, aprīlī, gada nogalē un 2021. gada sākumā, tomēr jau 2022. gada sākumā un sezonā kopumā vērojams rezervēto nakšu skaita pieaugums. Arī februārī publicētie CSP dati par Latvijas viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību 2022. gadā uzrādīja viesu pavadīto nakšu pieaugumu par 63,2 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu2.

2022. gadā atkal palielinājies ārvalstu viesu rezervēto nakšu īpatsvars – 72,9 % no viesnaktīm, savukārt vietējie viesi rezervēja 27,1 % nakšu. Salīdzinājumam 2021. gadā pusi (50,5 %) viesnakšu rezervēja vietējie viesi, pusi (49,5 %) – ārvalstu, bet pirms pandēmijas 2019. gadā ārvalstu viesi rezervēja 87,4 % no visām naktīm. Vidēji viena rezervācija šajās mītnēs 2022. gadā bija 7 naktis, t.sk. ārvalstu viesiem – 8,7 naktis, bet vietējiem – 4,6  naktis. Vidējais rezervēto viesnakšu skaits raksturo vienas rezervācijas apjomīgumu un tiek iegūts dalot kopējo rezervēto viesnakšu skaitu ar rezervāciju skaitu. Lielākoties rezervētās mītnes ir ar ietilpību līdz 10 gultas vietām (92,4 % rezervēto nakšu).

Salīdzinot visas trīs Baltijas valstis, vislielākais rezervēto nakšu skaits 2022. gadā bija Lietuvā – 1,4 milj. nakšu, kam sekoja Igaunija (1,2 milj. nakšu) un Latvija (1,1 milj. nakšu). Tomēr tieši Latvijā apmetās visvairāk ārvalstu viesu – 777,5 tūkst. nakšu (pieaugums 2,2 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu). Salīdzinoši Igaunijā rezervēts 730,2 tūkst. ārvalstu viesu nakšu (pieaugums par 97,9 %), bet Lietuvā – 720 tūkst. ārvalstu viesu nakšu (pieaugums par 85,5 %). Visās trīs Baltijas valstīs 2022. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija vērojams vietējo viesu nakšu skaita samazinājums – Latvijā par 18,4 %, Igaunijā par 7,5 %, Lietuvā par 5,4 %.

2022. gadā 54,4 % no visām viesnaktīm tika pavadītas Rīgā, 20,2 % – Kurzemē, 16,2 %, – Pierīgā, 4,7 % – Vidzemē, 2,9 % – Latgalē, un 1,5 % – Zemgalē. Latvijas iedzīvotāji visvairāk apmetās Kurzemē (35,2 % viesnakšu) un Rīgā (27,4 % viesnakšu). Ārvalstu viesi visvairāk apmetās Rīgā (64,5 % viesnakšu), Pierīgā (15,5 % viesnakšu) un Kurzemē (14,6 % viesnakšu).

Pieejamie dati par sešām pēc iedzīvotāju skaita vislielākajām Latvijas pilsētām Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu un Ventspili liecina, ka 2022. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visās minētajās pilsētās ir pieaudzis ārvalstu viesu rezervēto viesnakšu skaits (vislielākais pieaugums Rīgā – 2,7 reizes un Daugavpilī – 2,4 reizes), bet samazinājies vietējo viesu rezervēto nakšu skaits (vislielākais samazinājums Jūrmalā – par 40,5 % un Ventspilī – par 25,7 %).

2022. gadā visnoslogotākie mēneši bija jūlijs un augusts, kad rezervēto viesnakšu īpatsvars kopā sasniedza 37,5 %, savukārt janvārī un februārī tas bija vismazākais – kopā tikai 7,3 % no kopējā rezervēto viesnakšu daudzuma.

Latvijā visvairāk viesnaktis rezervējuši ārvalstu viesi no Lietuvas (62,6 tūkst.), Vācijas (48,7 tūkst.), Apvienotās Karalistes (36,8 tūkst.), Francijas (25,1 tūkst.), Igaunijas (15,7 tūkst.), ASV (13,9 tūkst.), Krievijas (13,8 tūkst.), Polijas (11,9 tūkst.) un Spānijas (11,2 tūkst.).

No minētajām četrām platformām visvairāk naktsmītņu Latvijā pieejamas platformā Booking, kurā 2022. gada jūnijā3 viesiem tika piedāvātas ap 2,7 tūkst. atbilstošo tipu tūristu mītnes (dzīvokļi, viesu un brīvdienu mājas, atpūtas namiņi, kotedžas, jauniešu mītnes u.tml.), kurās pieejams ap 21 tūkst. gultasvietu4. Aptuveni 54 % no mītnēm ir dzīvokļi.

Dati par rezervētajām viesnaktīm Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs reģionālā un pilsētu līmenī 2018.–2022. gadā un plašāka informācija par projektu pieejama Eurostat tīmekļa vietnē sadaļā “Experimental Statistics”.

 


1 Kopējo viesnakšu (guestnights) skaitu iegūst reizinot rezervētās naktis (nights) ar personu skaitu, kas apmetās rezervētajā naktsmītnē.

2 CSP 15.02.2023 publicētā preses relīze par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību 2022. gadā

3 Dati no naktsmītņu rezervēšanas platformas par attiecīgo periodu datu iegūšanas brīdī 2022. gada jūnijā. Pētījumā iekļautās mītnes – viesu dzīvokļi/apartamenti, brīvdienu, lauku mājas un citas līdzīgās mītnes (kategorijā I 55.2, atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai). CSP un Eurostat sadarbības projekta “Jauni datu avoti un metodes tūrisma statistikā” ietvaros veica ētiska rakstura automātisku datu iegūšanu (ethical web scraping), ar speciālu komandu palīdzību nolasot no globālās naktsmītņu rezervēšanas platformas Booking mājaslapas publiski pieejamo informāciju par attiecīgo tūristu mītņu ietilpību.

4 Precīzs gultasvietu skaits nav zināms, jo automātiskā datu iegūšanas veidā tiek noteikts publicētais gultasvietu skaits norādītajos numuru veidos.

 

Avots: stat.gov.lv