26. aprīlī – Mežs ienāk Jelgavā

25. aprīlis, 2024

Pasākumu cikla “Meža dienas 2024” ietvaros Jelgavā notiks lielpasākums “Mežs ienāk Jelgavā”, kas norisināsies 26. aprīlī Pasta salā un piedāvās pasākuma dalībniekiem piedalīties, iesaistīties, apskatīt un izzināt. Pasākuma šī gada devīze ir “Mežs mainībā” un tas ietvers aktivitātes, iepazīstinot ar meža nozari un citām daudzveidīgām ar mežu saistītajām nozarēm.

Visas dienas garumā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 apmeklētājiem būs iespēja izzināt meža un saistītās nozares, iepazīt to darbības jomas un ražoto produkciju, iegūt vērtīgas zināšanas par meža produktiem un to izmantošanas daudzveidību, izprast meža un ar to saistīto nozaru nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā, kā arī uzzināt par nozarēs nodarbināto profesiju daudzveidību un izglītības iespējām.

Lielākiem un mazākiem pasākuma dalībniekiem aktivitātes būs sarūpējuši arī tādi dalībnieki kā “Latvijas Finieris”, “Latvijas Valsts meži”, “Rīgas meži”, “Stiga RM”, “Nacionālais botāniskais dārzs”, “Valsts meža dienests”, “Makita”, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, “Mītavas čiekurs”, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija,  SIA “Latvijasmernieks.lv”, SIA “A-GEO”, SIA “GEOMATIC”, SIA “PERI”, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Pipelife, ACO un citi. Pasākumā piedalīsies arī Nacionālie bruņotie spēki, lai stāstītu par mežu nozīmi valsts aizsardzībā.

Aktuāli mūsdienām – iespēja iepazīties ar meža resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespējām, ko spēj nodrošināt mūsu meži un koksnes pārstrādātāji, ka arī varēs uzzināt par invazīvajām koku, krūmu un lakstaugu sugām. Tāpat pasākuma apmeklētāji aicināti piedalīties meistarklasēs, kur notiks dažādu guļbūves elementu veidošana un krēslu montēšana no detaļām, kā arī kaņepju betona masas veidošana.

Tāpat interesenti varēs uzzināt par jaunākajām mērniecības tehnoloģijām un to pielietošanu dažādu ģeotelpisko produktu radīšanā, noteikt attālumu līdz objektiem, pielietojot dažādas ģeodēziskās metodes. Līdztekus tam varēs apskatīt arī jaunākās bezpilotu gaisa kuģu sistēmas un nostiprināt prasmes orientēties apvidus plānā.

Savukārt Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts pasākuma dalībniekiem piedāvās dažādas prātu asinošas spēles, kas saistītas ar rekreāciju dabas teritorijās un galda spēli “Vide un ūdens”. Tāpat ļaus izpētīt dzīvnieku cauruļu koridorus un izmēģināt roku veiklību cauruļvadu golfa spēlē.

Bet tiem, kuriem pie durvīm klauvē izvēle, kur studēt pēc vidusskolas beigšanas, būs iespēja uzzināt vairāk par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) īstenotajām studiju programmām un tikties gan ar Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) studējošajiem, gan mācībspēkiem.

Pasākuma mērķis ir izglītot sabiedrību par Latvijas meža un dabas resursu apsaimniekošanas rezultātā iegūstamajām koksnes un nekoksnes vērtībām, to pielietojumu, dažādu saistīto nozaru nozīmi meža apsaimniekošanā un veselīgas sabiedrības attīstībā.

Meža dienas organizē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultāte (LBTU MVZF) sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un tās iestādi “Kultūra”, Latvijas meža un saistīto nozaru organizācijām un uzņēmumiem, nozares izglītības iestādēm, kā arī amatniekiem un individuālā darba veicējiem.