Ar Net Zero ceļa karti lidosta “Rīga” nosaka uzdevumus CO2 emisiju nulles līmeņa sasniegšanai

18. februāris, 2023

Lidostas “Rīga” valde apstiprinājusi lidostas darbības plānu COemisiju nulles līmeņa sasniegšanai līdz 2050. gadam jeb tā saukto Net Zero 2050  ceļa karti.

“Lidosta “Rīga” ir gatava sekmēt globālo klimata mērķu sasniegšanu un savlaicīgi domāt par nepieciešamo uzņēmējdarbības transformāciju. Net Zero ceļa karte būtiski papildina mūsu ilgtspējas stratēģiju: mēs turpinām mērķtiecīgi strādāt, lai samazinātu kaitīgo izmešu emisijas lidostas darbā, tai skaitā ik pēc dažiem gadiem varētu sertificēties arvien augstākam lidostu oglekļa programmas (Airport Carbon Accreditation, ACA) līmenim,” norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

CO2 emisiju nulles līmeņa sasniegšana lidostās ietver divus galvenos elementus – pirmkārt, samazināt pašu radītās emisijas, ko veido lidostas elektroenerģijas, siltumenerģijas un degvielas patēriņš, līdz līmenim, kas ir pēc iespējas tuvāks nullei, un, otrkārt, īstenojot CO2 piesaisti, neitralizēt emisijas, ko nav iespējams samazināt.

Elektroenerģijas, degvielas un siltumenerģijas patēriņš, kā arī virsmu pretapledošanas apstrāde ir galvenie emisiju avoti lidostā, ko uzņēmums pats var tieši ietekmēt. Līdz ar to arī lielāko CO2 izmešu samazinājumu lidosta plāno panākt, veicot pāreju uz alternatīviem enerģijas resursiem, tai skaitā, izveidojot saules paneļu parku, pārejot uz transportu ar alternatīvo degvielu, ražojot siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, modernizējot elektrotīklus, nomainot peronu un skrejceļa apgaismojumu uz efektīvu LED apgaismojumu un uzlabojot esošo ēku energoefektivitāti.

Taču būtiska CO2 emisiju daļa nav tiešā lidostas kontrolē, bet ir saistīta ar lidostā strādājošiem uzņēmumiem un organizācijām. To veido gaisa kuģu degvielas patēriņš, lidlauka pakalpojumu sniedzēju un lidostas teritorijas nomnieku enerģijas un degvielas patēriņš, gaisa kuģu pretapledošanas apstrāde, notekūdeņu apstrāde, kā arī pasažieru un lidostas darbinieku transports uz un no lidostas. Tāpēc lidostas Net Zero ceļa kartē īpaši uzsvērta arī sadarbība ar ietekmes pusēm, iekļaujot gan sadarbību projekta Rail Baltica būvniecības procesā, gan piemērotas uzlādes infrastruktūras izveidi elektrisko transportlīdzekļu ērtākai izmantošanai, gan sadarbību ar vietējām pašvaldībām piemērotas mikromobilitātes infrastruktūras izveidei un citus pasākumus, kas ļaus kopīgi cīnīties ar klimata pārmaiņu ietekmi.

Lidosta “Rīga” Starptautiskās lidostu padomes Eiropā (ACI Europe) iniciatīvai Net Zero 2050 pievienojās pirms nepilniem diviem gadiem – 2021. gada vasarā, tā apliecinot savu apņemšanos līdz 2050. gadam panākt, ka tā savā pamatdarbībā nerada CO2 emisijas vai emisijas, ko nav iespējams novērst vai kompensēt ar līdzvērtīga apjoma siltumnīcas efekta gāzu atbilstošu noglabāšanu. 2020. gadā lidosta “Rīga” sertificējās starptautiskās

Lidostu oglekļa programmas (Airport Carbon Accreditation, ACA) 2. līmenim, plānojot augstāko jeb 4+ līmeni sasniegt līdz 2050. gadam.