Atklāta pastaigu taka un skatu platforma Pelēču ezera purvā

1. marts, 2023

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību izveidojusi jaunu tūrisma vietu – dabas izziņas pastaigu taku dabas liegumā “Pelēču ezera purvs”. Lieguma teritorijā pēc purva sakopšanas izveidota pastaigu taka un uzbūvēta skatu platforma, kā arī izvietoti atpūtas soliņi.

Dabas lieguma teritorija jau iepriekš bijusi vietējo zvejnieku un ogotāju iecienīta vieta. Līdz ar takas izveidi baudīt skaisto ainavu un iepazīt dabas daudzveidību varēs ikviens interesents.

pelecupurvs copy

Vēl pirms tūrisma infrastruktūras ierīkošanas lieguma teritorijā veikta arī biotopa kopšana.

“Laika gaitā purvs bija aizaudzis un sācis pārvērsties par mežu, tāpēc visā liegumā veicām arī biotopa kopšanu – novāca apaugumu, lai atjaunotu purva veģetāciju,” stāsta LVM Dienvidlatgales reģiona mežsaimniecības vadītājs Aldonis Utināns.

Jaunā pastaigu taka ir 200 metru gara, tā vijas cauri purvam un ved līdz jaunuzbūvētajai skatu platformai. No 3,5 metru augstās skatu platformas var vērot īpašo purva ainavu. Pastaigu taka ir piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem – tā ir pietiekami plata, līdzena un ar apmali papildu drošībai.

20221225 135858 edited

Ap purva taku izvietoti arī atpūtas soliņi un informatīvās zīmes, drīzumā tiks izvietoti arī materiāli par šeit sastopamajiem īpašajiem un retajiem augiem un dzīvniekiem.

2019. gadā teritorijai tika izstrādāts Dabas aizsardzības plāns, kurā paredzēta īstenoto pasākumu veikšana – biotopu kopšana un tūrisma infrastruktūras izveide.

 

Avots: www.lvm.lv