Atvieglo ieceļošanu Latvijā ceļotājiem ar ASV, Austrālijas, Izraēlas, Jaunzēlandes un Kanādas vakcinācijas apliecinājumiem

27. augusts, 2021

Ministru kabinets apstiprināja noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””. Tā mērķis ir papildināt to valstu sarakstu, kuru izsniegtie derīgie Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumi ir uzskatāmi par atbilstošiem ieceļošanai Latvijā.

Sākot ar 1. septembri Latvijā bez papildu ierobežojumiem varēs ieceļot no Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas Savienības, Izraēlas Valsts, Jaunzēlandes un Kanādas personas, kuras būs vakcinējušas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu vai pārslimojušas Covid-19 un tām būs atbilstošs apliecinājums.

Šis apliecinājums varēs nebūt sadarbspējīga digitālā Covid-19 sertifikāta formā kā tas ir Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šobrīd noteikumi atļauj līdz 1.septembrim ar apliecinājumu, kurš nav sadarbspējīgs, ieceļot tikai no Apvienotās Karalistes, savukārt grozījumi paredz, ka šādi ieceļot no Apvienotās Karalistes varēs arī pēc 1.septembra.

Personas, kas trešajās valstīs ir vakcinējušās ar Eiropas Zāļu aģentūras atzītām vakcīnām un tām ir atbilstošs apliecinājums, bet tas nav sadarbspējīga sertifikāta formā, līdz šim nevarēja ieceļot Latvijā bez papildu ierobežojumiem. Šāda situācija radīja nopietnas ceļošanas grūtības un raisīja neizpratni tautiešos ārvalstīs, jo īpaši tajās valstīs, kur mīt lielas latviešu diasporas un vakcinācijas aptvere ir augsta vai saslimstības ar Covid-19 rādītāji ir zemi.

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda ir Latvijas stratēģiskie partneri. Šo valstu sertifikāta atzīšana ieceļošanai nacionālajā līmenī ir svarīgs solis saiknes nepārtrauktai uzturēšanai un stiprināšanai. Ar Izraēlas Valsti savukārt saista aktīvs politiskais dialogs un ekonomiskā sadarbība, kā arī pastāv ciešas abu valstu savstarpējās iedzīvotāju saiknes.

Ir svarīgi veicināt labvēlīgus apstākļus diasporas pārstāvju ceļošanai, lai nodrošinātu diasporas pārstāvju saikni ar Latviju pandēmijas krīzes apstākļos, tādejādi nodrošinot arī ekonomikas atveseļošanas procesus.

Eiropas Savienības Regula par digitālo Covid sertifikātu paredz iespēju trešajām valstīm vienoties ar Eiropas Savienību par savstarpēju Covid sertifikātu sadarbspēju (piemēram, vienojusies ir Turcija, Ukraina), tomēr nav iespējams prognozēt, cik ilgu laiku aizņems turpmākās sarunas un tehniskā savietojamība.