Biežāki vilcienu reisi, jauni autobusi un gandrīz 800 km atjaunotu ceļu – būtiski ieguldījumi Latgales reģiona attīstībā

25. augusts, 2022

Lai sniegtu ieguldījumu Latgales reģiona attīstības veicināšanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, aizvadītajos trīs gados ieviesti jauni vilcienu reisi, veikti uzlabojumi sabiedriskā transporta sistēmā, izbūvēta optiskā tīkla trase 540 kilometru garumā un atjaunoti turpat 800 kilometru autoceļu.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzsver, ka ieguldījumi gan sakaru, gan ceļu infrastruktūras attīstībā ir būtiski, lai dotu pamatu uzņēmējdarbības veicināšanā un līdz ar to darba vietu radīšanā un reģiona izaugsmē kopumā. Savienojamības uzlabošana kā pamats reģiona sekmīgai attīstībai ir viens no stratēģiskajiem mērķiem, kas paredzēts Latgales ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un sakrīt arī ar Satiksmes ministrijas darba prioritātēm.

Sabiedriskais transports

Veikti uzlabojumi sabiedriskā transporta sistēmā, liekot uzsvaru uz savienotajiem reisiem starp vilcienu un autobusu satiksmi. T. Linkaits uzsver, ka vilcienu reisu papildināšana un jaunu reisu atklāšana stiprina dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu: “Uzlabojot dzelzceļa sistēmu un palielinot vilcienu ātrumu, pieskaņojot laikus autobusiem, kas pasažierus no dzelzceļa stacijas nogādā tālāk uz apdzīvotām vietām, esam ieguvuši pasažieru uzticību. Pēdējos gados palielināts eksprešu skaits uz Daugavpili un Rēzekni. Atjaunota vilcienu satiksme ar jauniem reisiem uz Krāslavu un Indru. Izmantojam esošos vilcienu sastāvus ar maksimālo jaudu, un pasažieri novērtē vilcienu eksprešus un jaunos reisus.”

Līdz 2027. gada beigām dzelzceļa transportā plānots palielināt pasažieru vilcienu kustības ātrumu līdz 160 km/h, tai skaitā Latgales reģionā iecirknī Aizkraukle-Daugavpils un Krustpils-Rēzekne, samazinot braukšanas laiku par 15 minūtēm, un veikt ieguldījumus dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijā posmā Krustpils-Daugavpils-Indra un  posmā Krustpils-Rēzekne-Zilupe.

Reģionālajos pārvadājumos ar autobusiem noslēgti divi līgumi ar konkursa uzvarētājiem – lotē “Daugavpils, Krāslava” un lotē “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”, ar jauniem autobusiem nodrošinot mūsdienīgu pakalpojumu. Lai veicinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai Latgales reģionā paredzēti vairāk nekā 60 miljonu eiro ieguldījumi Daugavpilī un Rēzeknē – jaunu, videi draudzīgu autobusu iegādei un tramvaju infrastruktūras attīstībai.

Autoceļi

Mērķtiecīgi strādāts pie autoceļu tīkla sakārtošanas – Latgales reģionā valsts galvenajos, reģionālajos un vietējos autoceļos veikti būvdarbi gandrīz 800 kilometru garumā. Valdībā jau izskatīta valsts galveno autoceļu ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tā kā tikpat svarīgi rūpēties par reģionālo un vietējo autoceļu attīstību, lai iedzīvotāji varētu ērti pārvietoties starp novadu centriem, šomēnes MK izskatīja arī reģionālo autoceļu būvniecības plānu līdz 2027. gadam.

Starp prioritāri atjaunojamiem valsts reģionālo autoceļu posmiem Latgalē ir, piemēram, valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene posms, valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) posms no Balviem uz Viļaku, valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava posms, kā arī valsts reģionālais autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona (Madonas apvedceļš) posms no Krāslavas uz Preiļiem.

Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas un optiskais internets

Latgales statistiskajā reģionā 2020. un 2021. gadā izbūvētas un darbu uzsāka astoņas elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas. Kā arī Latgales reģionā platjoslas projektā izbūvēti 540 km optiskā tīkla trase, kas ir ~ 30% no izbūvētā kopējās optiskā tīkla trases garuma visā Latvijā.

 

Avots: Satiksmes Ministrija