Ceļojumu apdrošināšana. PTAC padomi ceļotājiem

13. jūnijs, 2024

Pat visrūpīgāk organizētos ceļojumu plānos var ieviesties negaidītas situācijas, tāpēc patērētāji bieži vien izvēlas veikt ceļojuma apdrošināšanu, kas var sniegt drošības izjūtu, radot aizsardzību pēkšņu negadījumu laikā, kā arī pasargāt no neparedzētiem izdevumiem. Tomēr, izdarot izvēli par labu kādai no apdrošināšanas kompānijām, jāzina, kam pievērst uzmanību, slēdzot ceļojumu apdrošināšanas līgumu.

Ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, kā arī sniegtās konsultācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedz noderīgus ieteikumus saistībā ar ceļojumu apdrošināšanu:

  • Slēdzot ceļojumu apdrošināšanas līgumu, rūpīgi izlasiet un iepazīstieties ar līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā lūdziet sniegt skaidrojumu par visiem nesaprotamajiem jautājumiem apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam.
  • Pārliecinieties, vai izvēlētā apdrošināšanas polise sedz visus iespējamos riskus, kas, Jūsuprāt, varētu rasties ceļojuma laikā.
  • Iepazīstieties ar apdrošināto risku aprakstu, apdrošinājuma summu un pašriska apmēru.
  • Rūpīgi iepazīstieties ar apdrošināšanas līgumā (gan polisē, gan noteikumos) noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, iespējamiem papildu izņēmumiem katra apdrošinātā riska aprakstā un speciāliem izņēmumiem, kas var būt norādīti apdrošināšanas polisē, kādos apdrošinātājs neatlīdzinās zaudējumus.
  • Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas pēc iespējas precīzāk informējiet apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju par ceļojumu un iespējamām aktivitātēm ceļojuma laikā, lai izvēlētos sev vispiemērotāko ceļojuma apdrošināšanu.
  • Iegādājoties ceļojuma apdrošināšanas polisi, lūdziet apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam sniegt skaidrojumu, kā rīkoties gadījumā, ja ceļojuma laikā ir noticis nelaimes gadījums un nākas vērsties attiecīgās valsts ārstniecības iestādē, t.sk. noskaidrojiet, kādas ārstniecības izmaksas sedz Jūsu izvēlētā apdrošināšana.

Pievērsiet uzmanību! Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas pārliecinieties, vai līguma noteikumos ir paredzēts, ka apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs sedz arī riskus, kas saistīti ar ceļojuma atcelšanu vai piespiedu pārtraukšanu ceļojumu laikā dažādu iemeslu dēļ.