2022.gada ceļotāju iecienītākās pilis un muižas

13. decembris, 2022

Šogad vienā no iecienītākajām Latvijas apceļošanas akcijām “Apceļo Latvijas pilis un muižas 2022” ceļotāji tika aicināti nosaukt draudzīgākās pēc viņu pašu kritērijiem akcijas dalībniekus. Apceļošanas akcija, kuras laikā bija iespēja apceļot mūsu Latvijas pagātnes mantojumu – pilis un muižas, sniedz lielisku iespēju izzināt un izbaudīt Latvijas burvīgumu, bagāto kultūrvēsturi un cilvēkmīlestību muižu un piļu saglabāšanā, atjaunošanā un iedzīvināšanā.Šogad akcija norisinājās no 1. maija līdz 30. septembrim, šajā laikā ikviens dalībnieks varēja reģistrēt savu ierašanos vēsturiski nozīmīgajā vietā un apceļojot vairāk nekā 30 dalībniekus piedalīties noslēguma ballē Jaunpils pilī.

Akcijas dalībnieki bija ne tikai Latvijas piļu un muižu asociācijas biedri, bet arī citu vēsturisko ēku piļu un muižu īpašnieki. LPMA prezidents Jānis Lazdāns atzīmē :”LPMA savā darbības laikā ir pierādījusi, kā nozīmīgu nozares “spēlētāju”, tāpēc priecājamies, ka interese par asociācijas pakalpojumiem palielinās. Un noteikti gribam pateikt paldies LIAA Tūrisma departamentam par atbalstu akcijas organizēšanā”.

No sešdesmit akcijas dalībniekiem visbiežāk atzīmētās bija:

1. Vecmēmeles muiža
2. Rankas muiža
3. Ungurmuiža
4. Spāres muiža
5. Sēļu muiža
6. Stāmerienas pils
7. Jaunauces muiža
8. Apriķu muiža
9. Cesvaines pils
10. Arendoles muiža

Visiem nosauktajiem dalībniekiem ir piešķirtas veicināšanas dāvanas no LPMA.  No ceļotāju piezīmēm varēja nolasīt, ka augstāko novērtējumu guva pat ne lielākās un zināmākās, bet tās, kurās informācija tiek pasniegta saprotami, kur nav problēmas ar viesmīlību, un kur viesis jūtas gaidīts.

“Latvija ir bagāta ar kultūrvēsturisko mantojumu, bet ne visi pat tie, kas ir atvērti publiskajiem apmeklējumiem atbilst tūrisma produktu kritērijiem. Piemēram, saprotamas informatīvās norādes, pakalpojuma un cenas atbilstība, darbinieku vai īpašnieku attieksme pret apmeklētājiem utl.,” skaidro LPMA izpilddirektors Armands Muižnieks.

Profesionālā biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” ir dibināta 2000.gadā. Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā. Par LPMA biedriem var būt juridiskas un fiziskas personas, kuru darbs, īpašums vai intereses saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu apsaimniekošanu Latvijā.

 

Avots: www.pilis.lv