2023. gada I ceturksnī reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos pārvadāti 9,26 miljoni pasažieru

20. aprīlis, 2023

Apkopotie statistikas dati par reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutiem liecina, ka 2023. gada I ceturksnī (janvāris – marts) pārvadāto pasažieru skaits sasniedzis 9 261 030, kas ir par 1,84 miljoniem pasažieru vairāk, nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā, kad pārvadāto pasažieru skaits bija 7 420 911 miljoni. Pasažieru pieaugums ir skaidrojams ar to, ka pandēmijas ietekme uz reģionālajiem pārvadājumiem ir mazinājusies un pasažieru plūsmas pakāpeniski sāk atgriezties iepriekšējo gadu līmenī.

2023 transports 1 ceturksnis

Apkopotie statistikas dati pa pārvadājuma veidiem liecina, ka 2023. gada I ceturksnī reģionālas nozīmes maršrutos ar vilcieniem pārvadāti 3,7 miljoni pasažieru, kas ir par 877,5 tūkstošiem pasažieru vairāk, nekā 2022. gada I ceturksnī, kad tika pārvadāti 2,8 miljoni pasažieru, savukārt ar autobusiem – 5,5 miljoni pasažieru, kas ir par 962,6 tūkstošiem pasažieru vairāk, nekā 2022. gada attiecīgajā periodā, kad tika pārvadāti 4,6 miljoni pasažieru.

Izvērtējot pasažieru pārvadājumu izmaiņas 2023. gada I ceturksnī, ir secināms, ka gan reģionālo maršrutu autobusos, gan vilcienos pārvadāto pasažieru skaits pārsniedz pēdējo divu gadu rādītājus un lēnām sāk tuvoties 2019. gada rādītājiem. Vienlaikus apkopotie statistikas dati liecina, ka pārvadāto pasažieru skaits vēl aizvien atpaliek no pirms pandēmijas laika. Tā, piemēram, 2019. gada I ceturksnī reģionālas nozīmes vilcienu un autobusu maršrutos kopumā tika pārvadāti 11,1 miljoni pasažieru, kas ir par 1,9 miljoniem pasažieru vairāk, nekā attiecīgajā 2023. gada periodā.

 

Avots: www.atd.lv