Jaunu elektromobiļu iegādei paredzēts piešķirt atbalstu 4500 EUR apmērā

28. maijs, 2021

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, piedaloties tiešsaistes seminārā “Cik strauji elektromobilitāte ienāk mūsu ikdienā?”, sniedza ministrijas redzējumu virzībā uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu transporta sektorā, ko paredz Latvijas apņemšanās Eiropas Savienības klimata politikas ietvaros.

Artūrs Toms Plešs (A/P!): Latvijas apņemšanās 2050. gadā kļūt par klimatneitrālu valsti paredz, ka ekonomiskajai izaugsmei nākotnē jābūt atsaistītai no siltumnīcefekta gāzu emisiju radīšanas. Vienlaikus jāatceras, transporta sektora “zaļināšana” jārisina kompleksā veidā, izmantojot gan digitalizācijas un teritoriālplānošanas, gan nodokļu politikas mehānismus un finanšu instrumentus. Uzlabojumi transporta sektora radīto emisiju samazināšanā nav sasniedzami ar vienu brīnumlīdzekli, tādēļ, atbildīgajām nozares ministrijām sadarbojoties, jāstrādā pie risinājumiem, lai veicinātu oglekļa mazietilpīgu attīstību Latvijā.”

Pāreja uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti ir viena no prioritātēm Eiropas Zaļā kursa ietvaros, un transporta emisijas rada gandrīz trešdaļu no visām Latvijā radītajām SEG emisijām, turklāt īpaši nozīmīgu īpatsvaru veido dīzeļdegvielas patēriņš autotransportā, kas ir būtisks gaisa piesārņojuma avots. Rīcība Zaļā kursa ietvaros saistās ar virkni jomu un darbības virzienu, tostarp klimata un enerģētikas jomu, kā arī transporta sektora un finanšu sektora attīstīšanu ilgtspējas nodrošināšanai, tādēļ nepieciešama starpnozaru sadarbība teju visās tautsaimniecības nozarēs.

Lai sasniegtu izvirzītos klimata politikas mērķus transporta sektorā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar partneriem atbildīgo nozaru ministrijās strādā pie vairāku instrumentu izstrādes, tai skaitā atbalsta mehānisma elektrotransportlīdzekļu iegādei.

VARAM Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) ietvaros plānots sniegt atbalstu mazemisiju un bezemsiju automobiļu iegādei ar mērķi veicināt SEG emisiju samazināšanu. Plānots rīkot atklātu projektu konkursu, un tā ietvaros tiks atbalstīta jaunu vai lietotu elektromobiļu iegāde. Jaunu elektromobiļu iegādei paredzēts piešķirt atbalstu 4500 EUR apmērā, lietotiem elektromobiļiem un t.s. plug-in hibrīdiem – 2250 EUR. Granta tiešais saņēmējs jaunu elektromobiļu atsevišķu hibrīdu gadījumā būs komersants jeb elektromobiļa pārdevējs, kas ir oficiāli pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis. Savukārt lietotu elektromobiļu segmentā tie būs komersanti, kas ir iekļauti CSDD reģistrētās transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrā.

VARAM izstrādātās atbalsta programmas gala saņēmēji būs galvenokārt privātpersonas – iedzīvotāji. Kopumā šī atbalsta mehānisma apjoms plānots ap 10 milj. EUR apjomā. Atbalsts būs pieejams laika periodā no 2022. līdz 2023. gada 31. decembrim, vai līdz brīdim, kamēr būs vēl pieejams finansējums.

VARAM ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par atbalstu bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei”, ko tuvākajā laikā virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā (MK).