LATVIJA atceļ ceļošanas ierobežojumus

23. marts, 2022

Ņemot vērā to, ka ceļošanai šobrīd nav nozīmes Covid-19 izplatības veicināšanā, no 2022.g. 1. aprīļa tiek atcelta prasība, ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, Šveices konfederācijas un Apvienotās Karalistes, uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Šī prasība tiek saglabāta, ieceļojot no trešajām valstīm, un attiecībā uz šīm valstīm ieceļošanas nosacījumi netiek mainīti.

Arī turpmāk tiks sekots citu ES valstu pieredzei ceļošanas nosacījumu noteikšanā, un, tiklīdz ES tiks novērota tendence, ka valstis atsakās no sertifikātu pieprasīšanas ieceļotājiem arī no trešajām valstīm, šī pieredze tiks pārņemta arī Latvijā.

 

Avots: LSM.lv