Militārais mantojums Latvijā: tūrisms un karte

27. maijs, 2021

Ceļojot Latvijā un Igaunijā, ikviens tiek aicināts apmeklēt militārā mantojuma vietas – muzejus, cietokšņus, militāru aprīkojumu, takas, bunkurus, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūru, piemiņas vietas, kas liecina par laiku no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. Jūs varēsiet atrasst plašāku informāciju par katru vietu – vēstures aprakstus, atmiņu stāstus, vēsturiskus un mūsdienu foto, tūrisma pakalpojumus un ceļojumu maršrutu ieteikumus. Interneta vietnē militaryheritagetourism.info vēstures entuziasti atradīs informāciju arī par daudzām mazāk zināmām un retāk apmeklētām, tomēr vēsturiski nozīmīgām militārā mantojuma vietām Latvijā un Igaunijā.

Apmeklētājiem atvērtas vairāk kā 300 militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā – muzeji, nocietinājumi, militārais aprīkojums, takas, bunkuri, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūra, piemiņas vietas.

Militārā mantojuma brošūra un karte

Klajā laista jauna ceļojumu karte, kurā ietvertas 150 interesantākās militārā mantojuma apskates vietas Latvijā un Igaunijā. Starp tām ir gan lieli un labiekārtoti bijušie militārie objekti ar plašu ekspozīciju un gida stāstījumu, gan arī objekti dabā – kauju vietas, ierakumi  un mežabrāļu bunkuri, kuru apmeklējumu var apvienot ar pastaigām mežā un dabas takās.

Katra apskates vieta saistīta ar noteiktu vēstures posmu. Tie ir:

 • Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920.
 • Otrais pasaules karš 1939. – 1945.
 • Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi 1944. – ~1957.
 • Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991.

Vēstures posmi īsi raksturoti kartei pievienotajā brošūrā, kura tapusi sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas vēstures ekspertiem.  Tajā atrodama arī informācija par kauju rekonstrukciju pasākumiem, militārām parādēm un valstu neatkarībai veltītiem svētkiem Latvijā un Igaunijā.

Militāra mantojuma karte un brošūra lejuplādējama https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications latviešu, angļu, igauņu, vācu un krievu valodās.

militārais tūrisms mantojums

Militārā mantojuma vietas gatavojas tūrisma sezonai

Ievērojami uzlabojumi, sagatavojoties tūrisma sezonai, tiek veikti jau vairākos bijušajos militāros objektos. Minot tikai dažus piemērus Latvijā un Igaunijā:

 • 2021. gada 23. aprīlī, iesākot tūrisma sezonu, apmeklētājiem tika atvērts Ventspils 46. krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis. Tas ir pilnībā atjaunots un kļuvis par skatu torni ar vēstures izziņas iespējām. Apmeklētājiem ir pieejama āra skatu platforma, no kuras paveras skats uz jūru, blakus tornim ir uzstādīts informatīvais stends ar QR kodu, kur mobilajā aplikācijā redzama animācija par vēstures notikumiem.
 • Olaines vēstures un mākslas muzejā būtiski papildināts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Šobrīd maršruta teritorijā ir pabeigti būvniecības darbi, kuru laikā tika rekonstruēta zemnīca – uguns punkts. Būvniecības laikā izveidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna – skapis, kurā atrodas arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti; ir pagarināta pastaigu laipa, izveidots jauns informācijas stends ar zinātniskās izpētes rezultātā iegūto informāciju.
 • Mores kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijā ir izbūvēts žogs, eksponāti norobežoti ar dekoratīvu norobežojumu, kā arī izbūvēti vairāki grants celiņi un eksponātu pamatnes, kas ļaus apmeklētājiem daudz ērtāk piekļūt un apskatīt brīvdabas eksponātus, no kuriem visiecienītākais – padomju armijas tanks T-34.
 • Igaunijā pie Sāremā augstākās virsotnes – Pangas klints izveidota militārās vēstures taka un informācijas stends, iepazīstinot ar Otrā pasaules kara notikumiem šajās vietās.
 • Atjaunots kādreizējais Kudani robežapsardzības punkts un izveidota ikvienam pieejama atpūtas vieta bijušajā Spithami radaru stacijā Rietumigaunijā. Abos objektos ir informācijas stendi apmeklētājiem.
 • Osmusāres salā apskatāmi Otrā pasaules kara laika uguns vadības tornis, 180 mm un 130 mm kalibra krasta aizsardzības bateriju lielgabali. Apmeklētāju drošībai ierīkotas barjeras, ir pārsegtas torņa šahtas un uzstādīti informācijas stendi.
 • Hījumā militārais muzejs ir ierīkots kādreizējā Tahkunas robežsar­dzes punktā. Muzejā atjaunotas papildu telpas un papildināta galvenā ekspozīcija No jauna izveidota padomju radio un radaru iekārtu ekspozīcija. Apskatāma Hījumā salas krasta aizsardzības infrastruktūra, ieroči un munīcija.

Militārā mantojuma vietas darbojas saskaņā ar Latvijā un Igaunijā noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, tādēļ iepriekš noteikti jāpārliecinās, vai apmeklējums iespējams un kādā kārtībā tas var notikt. Saziņai katrai vietai kartē norādīts nosaukums, īss apraksts, adrese un tālruņa numurs. Vairākām vietām, kas apskatāmas dabā, piemēram, kauju un piemiņas vietām, kādreizējām militārām būvēm, adrese un tālruņa numurs neeksistē, tādēļ tas nav norādīts. Visām vietām ir norādītas GPS koordinātas.