Rīgas Satiksme: 2022. gadā pakāpeniski pieauga sabiedriskā transporta pasažieru skaits

19. jūnijs, 2023

“Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa: “2022. gadā, beidzoties Covid-19 ierobežojumiem, pasažieri pakāpeniski arvien vairāk atsāka izmantot sabiedrisko transportu. Vienlaikus 2022. gadā paveicām apjomīgus sagatavošanās darbus, lai šogad realizētu “Rīgas satiksmes” pastāvēšanas laikā vēl nebijušus sabiedriskā transporta  infrastruktūras atjaunošanas projektus. Bez infrastruktūras atjaunošanas nebūs iespējams nodrošināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu rīdziniekiem. Līdz ar to pats būtiskākais tuvākajā laikā ir rast ilgtermiņa risinājumu sabiedriskā transporta infrastruktūras atjaunošanai un uzturēšanai nākamajos gados, kā arī jaunu transporta līdzekļu iegādei, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanai un mūsu darbinieku kompetences un izaugsmes paaugstināšanai.”

Arī 2022. gada sākumā “Rīgas satiksmes” darbību turpināja ietekmēt pienākums nodrošināt COVOD-19 pandēmijas ierobežojumi, kad līdz 2022. gada 28. februārim spēkā saglabājās Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi attiecībā uz sabiedriskā transporta līdzekļu piepildījumu. Tāpat uzņēmuma darbību ietekmēja liela darbinieku saslimstība, gada sākumā slimoja vairāk nekā 20 % no sabiedriskā transporta līdzekļu vadītājiem.

Kopējie “Rīgas satiksmes” ieņēmumi 2022. gadā bija 168,7 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, ir par 7,6 miljoniem eiro vairāk. Ieņēmumi no biļešu realizācijas par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā bija 32,2 miljoni eiro, kas, salīdzinājumā ar 2021. gadu, palielinājušies par 4,6 miljoniem eiro.

Ražošanas izdevumi (materiālās izmaksas, darba samaksa, amortizācija u.c.) bija 151,8 miljoni eiro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir pieauguši par 14,9 miljoniem eiro. Izmaksu pieaugums saistīts gan strauji pieaugošajām dīzeļdegvielas un elektroenerģijas cenām, gan citām pieaugošajām pakalpojumu izmaksām. Pārdošanas izdevumi 2022. gadā bija 6,1 miljons eiro, kas ir par 3,6 miljoniem eiro mazāk, nekā pērn. Savukārt administratīvie izdevumi 2022. gadā bija 5,9 miljoni eiro, kas ir par 0,4 miljoniem vairāk nekā 2021. gadā.

Sabiedriskajā transportā pagājušajā gadā pārvadāti 93,3 miljoni pasažieru, kas ir par 26% vairāk nekā 2021. gadā. Reisu izpilde 2022. gadā bija 99,86 %, papildus veiksmīgi nodrošinot visus plānotos un neplānotos reisus atbilstoši ārkārtas situācijas pieprasījumam.

2022. gadā “Rīgas satiksme” apkalpoja 51 autobusu maršrutus, 21 trolejbusu maršrutus un 5 tramvaju maršrutus ar autobusu maršrutu garumu – 875 km, tramvaju maršrutu garumu – 59 km un trolejbusu maršrutu garumu – 210,7 km.

“Rīgas satiksme” 2022. gadā vidēji apkalpoja 6245 autostāvvietas. Neskatoties uz to, ka 2022. gada sākumā turpinoties pandēmijas COVID-19 ietekmei, un, samazinoties autotransporta lietotāju pārvietošanās aktivitātei, ieņēmumi 2022. gadā palielinājās par 22% salīdzinot ar 2021. gadu un sasniedza 12,7 miljonus eiro.

2022. gadu “Rīgas satiksme” noslēdza ar peļņu 1,8 miljonu eiro apmērā.

Nozīmīgākās darbības 2022. gadā:

  • 2022. gadā tika noslēgti pieci būvniecības līgumi (sliežu ceļu pārbūve, kontakttīkla un kabeļu tīkla pārbūve) – nozīmīgākie objekti sliežu ceļu pārbūve 1. tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) un 11. tramvaja maršrutā posmā no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas bulvāra/Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Z.A. Meirovica un Aspazijas bulvārim. Tāpat apakšstaciju modernizācijai ir noslēgts līgums par televadības iekārtu piegādi un uzstādīšanu. 2022. gada beigās tika noslēgti pieci līgumi par būvprojektu izstrādi un izstrādāti trīs būvprojekti.
  • 5. tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā – ietvaros pabeigta pamata būvprojekta ekspertīze un turpinājās izmaiņu būvprojekta izstrāde, kā arī uzsākta būvdarbu iepirkuma procedūra.
  • Projekts “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja (ZGT) parametriem”, kura īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 38,78 milj. euro apmērā. Līgums par projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgts 2022. gada 5. augustā. Izstrādāti un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (RD PAD) apstiprināti būvniecības ieceru dokumentācija 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma pārbūvei, 5. tramvaja līnijas posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems” pielāgošanai ZGT, 11. apakšstacijas (AST) atjaunošanai. Izstrādāti un turpinās būvprojektu saskaņošana ar inženiertīklu īpašniekiem 7. tramvaja līnijas posma no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam “Ķengarags” pārbūvei un trīs apakšstaciju (4., 16., un 17.) atjaunošanai un vienas (13. AST) apakšstacijas izbūvei. Uzsākti pirmie būvniecības darbi – kontakttīkla atjaunošanas posmā no Dienvidu tilta līdz t/c “Dole”.
  • Projekts“Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai”, kura īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 16,07 milj. euro apmērā. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA tika noslēgts 2022. gada 17. augustā.  2022. gadā turpinājās 2021. gada oktobrī uzsāktā iepirkuma procedūra elektroautobusu iegādei, kuras rezultātā 2022. gada 29. novembrī tika noslēgts līgums ar Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. par 35 elektroautobusu piegādi.

 Nozīmīgākie projekti 2023. gadā:

  • 2023. gadā turpinās 2022. gadā uzsāktie sliežu ceļu pārbūves, kontakttīkla un kabeļu tīkla pārbūves darbi, apakšstaciju iekārtu modernizācijas darbi – no tiem apjoma ziņā nozīmīgākā ir sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu).
  • 2023. gadā tiks pabeigta vairāk kā desmit būvprojektu izstrāde (sliežu ceļu un pieturvietu pārbūve, apakšstaciju iekārtu modernizācija un ēku pārbūve, kontakttīkla un kabeļu tīkla atjaunošana), un daļai no tiem tiks veiktas būvdarbu iepirkumu procedūras un uzsākti arī būvdarbi. Papildus tam plānots iegādāties iekārtas piecu apakšstaciju rekonstrukciju ietvaros, kā arī turpināt iesāktos apakšstaciju modernizācijas darbus, iegādājoties televadības iekārtas. Lielākais objekts, kurā tiks uzsākti būvdarbi ir 5. tramvaju depo pārbūve.
  • Projektā “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem” 2023. gadā paredzēts pabeigt visu objektu būvprojektu izstrādes darbus un veikt būvniecības darbus visās projekta komponentēs, īstenojot 7. tramvaja maršruta posma (~7 km) un 5. tramvaja maršruta posma (~2 km) infrastruktūras pielāgošanu ZGT parametriem, veicot sliežu ceļu pārbūvi un / vai atjaunošanu, energoapgādes infrastruktūras pārbūvi un izbūvi, vairāku krustojumu pārbūvi un pieturu platformu izbūvi / pārbūvi. Tiks īstenota sliežu ceļu pārbūve / atjaunošana 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā (~0,25 km), t.sk., nodrošinot automātisko pārmiju vadības sistēmas ierīkošanu. Tiks veikta četru apakšstaciju ēku atjaunošana/ pārbūve, kā arī vienas jaunas apakšstacijas izbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa.
  • Projektā “Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai”  2023. gadā paredzēts saņemt 35 elektroautobusus, veikt to testēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā.
  • Tāpat 2023. gadā paredzēts iesniegt projektu pieteikumus CFLA un apstiprināšanas gadījumā uzsākt projektus “Emisiju samazināšana Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā”.

2022. gada pārskats pieejams uzņēmuma tīmekļa vietnē.

“Rīgas satiksmes” 15. jūnija rīkotās preses konferences prezentācijas materiāls.

 

Avots: www.rigassatiksme.lv