Post

Vakarbuļļos izveidota Veselības taka

6. septembris, 2023

Dabas parka “Piejūra” teritorijā Vakarbuļļos izveidota Veselības taka, kurā dažāda vecuma cilvēki ar atšķirīgu fizisko sagatavotību var izkustēties, atrodoties dabā, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

Veselības takā pieejami vingrošanas elementi un bērnu rotaļu elementi, soliņi un izveidotas velosipēdu novietnes, uzstādīti informatīvi stendi, kas ir kā pieturas punkti, kuros ir norādīti viegli saprotami, uz vietas izpildāmi un visām vecuma grupām pielāgoti vingrinājumi,.

Šeit uzstādīts informatīvais stends, kurā iekļauta informācija par dabas parku “Piejūra”.

Lai jauno taku varētu izmantot pastaigām diennakts tumšajā laikā, tā marķēta ar gaismu atstarojošām norādēm.

Veselības taka izveidota, pateicoties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektam “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras attīstība un biotopu statusa uzlabošana dabas parkā “Piejūra””.

Tā mērķis ir attīstīt antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parkā “Piejūra” iedzīvotāju, pilsētas viesu un teritorijas apsaimniekotāju vajadzībām, kā arī veikt kompleksus apsaimniekošanas pasākumus.

Projekta laikā izbūvēti jauni ceļa segumi operatīvā transporta vajadzībām, kā arī plānota piejūras kāpas kvalitātes uzlabošana Mangaļsalā un zālāju biotopa apsaimniekošana un atjaunošana.

Kā aģentūra LETA noskaidroja Rīgas domē, Veselības takas būvniecības izmaksas ir 97 700 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Dabas parks “Piejūra” ir izveidots 1962.gadā, un tā platība ir 4315 hektāri. Dabas parks “Piejūra” ir “Natura 2000” teritorija, putniem starptautiski nozīmīga vieta, kas ietver trīs lielāko Latvijas upju – Lielupes, Daugavas un Gaujas – ietekas Rīgas jūras līcī. Dabas parks izveidots, lai saudzētu vecos piejūras mežus un kāpas, kā arī retas augu un dzīvnieku sugas.

 

Avots: LETA