“Fokker Next Gen” plāno attīstīt ūdeņraža lidmašīnu projektu Latvijā

18. decembris, 2023

Parakstot sadarbības memorandu ar Ekonomikas ministriju, Nīderlandes uzņēmums “Fokker Next Gen” plāno attīstīt ūdeņraža lidmašīnu projektu Latvijā, sniedzot būtisku ieguldījumu zaļās enerģijas klāstera attīstībai Kurzemes piekrastē, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

“Projekta īstenošana neapšaubāmi būs nozīmīgs notikums Latvijas ekonomikā, kas veicinās tautsaimniecības attīstību un kalpos kā būtisks solis moderna mūsu valsts zīmola nostiprināšanai pasaulē. Lielais investīciju apjoms, vismodernākās inovatīvās tehnoloģijas, pilnīga atbilstība virzībai uz klimatneitralitāti, paredzēta ciešā sadarbība ar Latvijas augstskolām – visi šie elementi ūdeņraža lidmašīnu būvi un uzturēšanu padarītu par Latvijas veiksmes stāstu, dodot grūdienu inovācijām labvēlīgas vides radīšanā kopumā. Tādēļ es no savas puses apņemos uzturēt ciešu kontaktus ar projekta virzītājiem un pielikt visas pūles, lai projekta virzībai no valsts puses nebūtu nepamatotu šķēršļu,” komentē eonomikas ministrs Viktors Valainis: .

Ar ūdeņraža dzinēju darbināmu lidmašīnu izmantošana pasažieru pārvadājumos tuvākajā nākotnē var kalpot kā daudzsološs risinājums Eiropas Savienības emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanā.

“Uzņēmums “Fokker Next Gen” ar šo projektu stimulēs straujāku ūdeņraža tehnoloģiju attīstību. Tas ir īpaši būtiski atkrastes vēja parka “Elwind” attīstības kontekstā, jo potenciāli veicinās pieprasījumu pēc ūdeņraža degvielas nākotnē”, uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja, piebilstot, ka šobrīd vēl vairāki uzņēmumi ir pauduši gatavību iesaistīties ūdeņraža klāstera attīstībā.

Uzņēmums “Fokker Next Gen” iecerējusi izstrādāt ar ūdeņraža dzinēju darbināmu pasažieru lidmašīnu modeli, kura ietilpība varētu būt no 120 līdz 150 pasažieru vietām. Provizoriski šāda tipa lidmašīnas varētu sasniegt galamērķus līdz 2500 km attālumā. Projekta sākumstadijā tuvāko trīs gadu laikā Latvijā plānots izveidot līdz pat 100 jaunām darba vietām, strādājot ciešā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Kurzemes piekrastes pašvaldībām.

Projekta īstenošanā liels uzsvars ir uz izpētes komponenti, jau 2024. gadā uzsākot darbu pie Ūdeņraža ekselences centra attīstības, kas sekmēs ne tikai paša projekta īstenošanu, bet arī sniegs pienesumu nozares attīstībai kopumā.

“Attīstoties zaļās enerģijas projektiem, viens no izaicinājumiem ir, kā efektīvi to izmantot. Īpaši aktuāli tas ir situācijā, kur noteiktos apstākļos tiek saražots ļoti daudz enerģijas, kā tas ir gadījumā ar vēja un saules parkiem. Viena no iespējām ir ūdeņraža ražošana, kuru nepieciešamības gadījumā var transformēt atpakaļ elektrībā. Tādēļ zaļā ūdeņraža klāstera attīstībai ļoti nozīmīgi ir attīstīt energoietilpīgas uzņēmējdarbības nozares un piesaistīt cita veida ūdeņraža patērētājus,” stāsta I. Strupkāja.

RTU rektors Tālis Juhna un «Fokker Next Gen N.V.» izpilddirektors Juriaan Kellermann parakstījusī sadarbības līgumu, paužot ieinteresētību kopīgi veicināt pētniecības un inovācijas spējas un attīstīt reģionālu aviācijas inovāciju ekosistēmu, tajā skaitā cīnoties par nacionālu un starptautisku finansējumu izglītībai, pētniecībai un inovācijām. Lai Latvijā veidotu ūdeņraža gaisa kuģu ekspluatācijas inženierzinātņu izcilības centru, būtiski ir izmantot esošo zinātnisko un izglītības kapacitāti, piemēram, īstenojot augsta līmeņa pētījumus, piesaistot tiem finansējumu no ES fondiem un citiem ārējiem finanšu avotiem un komercializējot to rezultātus, palīdzot tirgū nonākt inovatīvām tehnoloģijām. Ne mazāk svarīga ir augsti izglītota cilvēkkapitāla attīstība.

«Es ceru uz ekosistēmas paplašināšanu un starptautiskas sadarbības veidošanos starp zināšanu institūcijām, lai ieviestu ūdeņraža tehnoloģijas aviācijas industrijā,» pauž «Fokker Next Gen N.V.» izpilddirektors Juriaan Kellermann.

«Ūdeņraža pētījumi ir viens no virzieniem, kur RTU attīsta zinātnisko ekselenci ar augstu pievienoto vērtību nākotnes tautsaimniecībai. RTU zinātnieki ir guvuši starptautisku atzinību par pētījumiem šajā jomā, īpaši izceļama ir RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes zinātnieku sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes un Cietvielu fizikas institūta kolēģiem izstrādātā metode drošai un efektīvai ūdeņraža ražošanai, izmantojot inovatīvu amfotērā atsaistītu elektrolīzi. Zinātnieki pēta arī ūdeņraža izmantošanu fotonikā, esošā dabasgāzes infrastruktūras pielāgošanu ūdeņraža transportēšanai un uzglabāšanai u.c.,» norāda RTU rektors Tālis Juhna.

 

Avots: db.lv