Izveidota interneta platforma ūdensmalu attīstībai un kopienu sadarbībai

26. jūlijs, 2023

Ar mērķi sekmēt sadarbību starp ūdensmalu kopienām no visas Latvijas, kopīgiem spēkiem sakārtot un attīstīt Latvijas gleznainās piekrastes, izveidota jauna interneta platforma udensmalas.lv.

Tā ir sadarbības platforma, kur ūdensmalu kopienām iepazīties, komunicēt, organizēt kopīgas aktivitātes, apmainīties ar pieredzi un iegūt noderīgu informāciju par dažādiem ūdensmalu sakārtošanas, uzturēšanas un attīstības jautājumiem. Interneta vietni izveidojusi biedrība “Ūdensmalu attīstībai”, kuras aktīvisti jau kādu laiku ne tikai domā par upēm, bet arī tās ikdienā kopj, uztur, risina problēmas un vēlas fiksēt savu pieredzi, lai tādējādi mudinātu arī citas kopienas apvienoties un iesaistīties kopējā ūdensmalu atmodas un attīstības procesā.

Platformā ūdensmalas.lv atrodama ziņu un jaunumu sadaļu, kurā tos publicēt aicinātas ūdensmalu kopienas no visas Latvijas. Projektu sadaļā apkopoti jau paveiktie darbi un aktivitātes, kas veltītas ūdensmalu sakārtošanai un vienotas, kopīgas ūdensmalu kopienu kustības stiprināšanai. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo jebkuras ūdensmalas sakārtošana ir gan svarīga, gan finansiāli ietilpīga lieta – lai atceramies kaut par atkušņa paliem un plūdu briesmām, kas Latvijā ir regulāra problēma. Arī vienkāršāki hidrotehniskie darbi prasa gan inženiertehniskās kompetences un likumu zināšanu, gan naudu. Tādēļ biedrība “Ūdensmalu attīstībai” dažādu projektu īstenošanā piesaista ne tikai pieejamo konkursu un fondu finansējumu, bet arī ziedojumus.

Sadaļā “Noderīgi” jebkurš atradīs sev kaut ko interesantu un saistošu, tai skaitā vērtīgu un praktisku informāciju gan par klimata pārmaiņām Latvijā, gan Daugavas lomu Latvijas politiskajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, gan ūdenstūrisma infrastruktūras labās prakses piemēriem un laivu iznomātājiem Daugavas baseinā.

Atsevišķa sadaļa veltīta pretplūdu pasākumiem, prasībām un pretplūdu normatīvo aktu izpētei. Taču šīs sadarbības platformas slepenais trumpis ir „Foruma” sadaļa – tā ir lieliska vieta, kur meklēt risinājumu visdažādākajiem jautājumiem, vienlaikus daloties arī pieredzē, ja kādai no situācijām, kurā nonākuši citi, jau esat gājuši cauri. Te var arī vienkārši iepazīstināt ar sevi, tādējādi iekļūstot aktīvajā ūdnesmalu kopienu apritē un darbojoties līdzi.

Aktīva dzīve ūdensmalās ir cieši saistīta arī ar drošību uz ūdeņiem, peldēšanas un airēšanas prasmēm. Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” dibinātāji ir gludūdens airēšanas sportisti, un airēšanas sporta veidi, peldēšana un droša sportošana ūdeņos ir biedrības atbalstītais tautas sporta veids. Caur jauno sadarbības platformu ikvienam ir iespēja pievienoties ūdensmalas.lv kopienas organizētajās sporta aktivitātēs, īpaši līdzdarboties un iesaistīties aicināti jaunieši.

Ūdensmalas.lv komanda un biedrības biedri allaž ir gatavi sniegt palīdzīgu roku un konsultēt, no kā radās ideja par pakalpojumiem – to vidū ir gan NVO dibināšana un darba organizēšana, gan sabiedrības pašorganizācija un līdzdalības metodoloģijas izstrāde, gan ūdensmalu vides dizains un pat sportiskās pašizaugsmes un pilnveides treniņi.

Platformas ūdensmalas.lv izstrādi finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.