Kuldīgas vecpilsēta iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

20. septembris, 2023

2023. gada 17. septembrī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā notiekošajā UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 45. sesijā tika pieņemts lēmums par Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Ar pozitīvu balsojumu noslēdzies intensīvs un radošs Kuldīgas pašvaldības un visu iesaistīto institūciju darbs vairāk nekā 20 gadu garumā, lai radītu priekšnoteikumus vecpilsētas iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tas ietvēra gan kultūras mantojuma vietu sakārtošanu un zinātnisko izpēti, gan Kuldīgas restaurācijas centra izveidi, kā arī sabiedrības izglītošanu mantojuma lietās.

Latvijas delegāciju, kurā ir Kultūras ministrijas, Kuldīgas pašvaldības, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji, vada Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības OECD un UNESCO ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Indulis Ābelis.

“Esmu patiesi lepns, ka mūsu Kuldīga pievienojas reprezentatīvajam UNESCO Pasaules  mantojuma vietu sarakstam. Tā ir atzinība mums visiem, bet, pirmkārt, pilsētai un tās iedzīvotājiem par nerimstošu darbu dienu no dienas, lai pētītu, mācītos, veidotu un koptu savu Kuldīgu,” uzsvēra I. Ābelis.

Iekļaušana UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā nozīmē to, ka ir novērtēta Kuldīgas vecpilsētas unikālā vērtība, ka pasaules kartē Kuldīga ir iezīmēta kā svarīga kultūras mantojuma vieta. Tas nozīmē arī nopietnu turpmāko darbu, lai šo vērtību pienācīgi sargātu un saglabātu atbilstoši augstajiem UNESCO standartiem.

KULDĪGA – CEĻĀ UZ UNESCO

  • 1997 Latvija ratificē UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, rodas ideja par Kuldīgas nomināciju UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.
  • 2001 Kuldīgas pašvaldība  UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniedz ziņojumu par vēlmi uzsākt darbu Kuldīgas nominācijas sagatavošanā kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
  • 2004 Iesniegta un apstiprināta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
  • 2011 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja pārapstiprina Kuldīgas nomināciju UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un izvirza nosacījumu iesniegt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.
  • 2018 Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas ieteikuma Kuldīgas novada pašvaldība pieteikuma sagatavošanā piesaista starptautisku ekspertu grupu. Ieteikums – Kuldīgas universālās vērtības pamatojumu papildināt Kurzemes -Zemgales hercogistes laika posma kontekstā.
  • UNESCO Pasaules mantojuma centrā iesniegts un akceptēts aktualizētais Kuldīgas pieteikums UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā ar precizētu nosaukumu un īpašas nozīmes universālās vērtības pamatojumu un aprakstu.
  • 2021 Latvijas Republikas Kultūras ministrija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominē Kuldīgu, iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma centram sagatavoto nominācijas pieteikumu.
  • 2023 saņemts pozitīvs Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes (ICOMOS) ekspertu lēmums par Kuldīgas nominācijas iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, kas ir kā rekomendācija UNESCO Pasaules mantojuma komitejas dalībvalstu balsojumam. Tiek ieteikts paplašināt nominācijā iekļaujamo teritoriju, vēstures posmu tvērumu un mainīt nosaukumu uz “Kuldīgas vecpilsēta.”
  • 2023. gada septembrī UNESCO Pasaules mantojuma komiteja 45. sesija Rijādā, Saūda Arābijā, lemj par Kuldīgas vecpilsētas uzņemšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

Informācijai

UNESCO Pasaules mantojuma komiteja tiekas ikgadējās sesijās, lai apspriestu esošo Pasaules mantojuma vietu pārvaldību un izvērtētu valstu iesniegtos pieteikumus Pasaules mantojuma sarakstam.

45. sesija sākotnēji bija plānota 2022. gadā Krievijā, taču Krievijas izraisītais pilna mēroga karš Ukrainā izsauca dalībvalstu protestus un tika panākts, ka sesija šogad notiek Saūda Arābijā.

Šajā sesijā kopā ar Kuldīgas vecpilsētu komiteja izskatīja 50 citu valstu pieteiktās nominācijas, kuras Pasaules mantojuma sarakstam izvirza valstu valdības.

Plašāk: kuldigasnovads.lv