Rīgā un Pierīgā top vienota veloceļu infrastruktūra 52 km garumā

22. septembris, 2023

2023. gada rudenī sākas Atveseļošanas fonda (AF) finansētu projektu īstenošana vienota veloceļu maršrutu izveidei piecos prioritārajos koridoros Rīgā un Pierīgā, tādējādi iedzīvotajiem nodrošinot veloceliņu pieejamību starp apdzīvotām vietām, savienojot galvaspilsētas veloceļu infrastruktūru ar Pierīgas pašvaldībām.

Šobrīd Satiksmes ministrija (SM) kā Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformas īstenotāja saskaņo pašvaldību iesniegtos projektus, lai tās varētu slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un jau tuvākajā laikā uzsāktu projektu realizēšanu.

Veloceļu infrastruktūras attīstībai paredzēts AF finansējums 34,5 miljonu eiro apmērā. Projektus par veloceļu izbūvi, pārbūvi, atjaunošanu, pilnveidi vai pielāgošanu saskaņā ar normatīvo regulējumu par investīcijas īstenošanu iesniegušas piecas pašvaldības: Rīgas valstspilsētas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupes novada un Ādažu novada pašvaldība.

Rīgas un Pierīgas veloceļu maršrutus paredzēts izveidot līdz 2026. gada 31. maijam šādos prioritārajos koridoros: Rīga – Carnikava, Rīga – Ulbroka, Rīga – Ķekava, Rīga – Babīte – Piņķi, Rīga – Mārupe.  Īstenojot projektus, iedzīvotājiem tiks nodrošināta zaļās mobilitātes pieejamība starp apdzīvotām vietām un radīti priekšnosacījumi arī apkaimju savienojumu attīstībai, līdztekus dodot pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Veloceļu infrastruktūras attīstība ir viens no pasākumiem SM īstenotajā Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformā, kurā kopumā plānots ieguldīt 295 miljonu eiro AF finansējumu. Reformas mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Sagaidāms, ka īstenotā reforma dos arī pozitīvu pienesumu Eiropas zaļo mērķu sasniegšanai.

Avots: www.sam.gov.lv