Izveidoti Mežtakas posmi caur Baltijas valstīm, kopgarums ~2140 km

01.04.2021 09:03:46